บริษัท วิคกี้ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 
   มีสวัสดิการดีๆ รอคุณมาร่วมงานกับเรา

 • โบนัสประจำปี
 • รางวัลอายุงาน
 • ส่วนลดในการซื้อสินค้าของบริษัทในเครือ GFCA Group
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • ค่ารักษาพยาบาล,
  ตรวจสุขภาพประำจำปี
 • ประกันชีวิต, ประกันอุบัติเหตุ,
  ประกันสุขภาพ
 • กิจกรรมสังสรรค์ประจำปี
 • วันหยุดพักผ่อนประจำปี