บริษัท วิคกี้ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 

ขอมีส่วนร่วมสร้างกิจกรรมดี ๆ เพื่อสังคมสรรหากิจกรรมสร้างสรรค์เพื่อให้ชาววิคกี้ ได้ตอบแทนคืนสู่สังคม โดยในทุก ๆ ปี ชาววิคกี้ จะได้ร่วมกันทำกิจกรรมต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการปลูกป่าชายเลน เพื่อร่วมอนุรักษ์ป่าชายเลน ณ ตำบลคลองโคลน การเลี้ยงอาหารว่างน้อง ๆ โรงเรียนธรรมิกวิทยา จ.เพชรบุรี การฟังธรรมะข้อคิดดี ๆ จากพระ
ครูจากวัดพระรามเก้ากาญจนาภิเษกฯ และอีกหลาย ๆ กิจกรรมที่ชาววิคกี้ได้พบปะพูดคุย เรียนรู้ร่วมกัน